/ Voorrang statushouders
31 januari, 2018
voorrang statushouder

Moet de gemeente geen voorrang meer geven aan asielzoekers met verblijfsvergunning (statushouders) bij de verstrekking van huurwoningen?

Het is niet acceptabel dat de woningmarkt verstoord wordt, wanneer plots grote hoeveelheden asielzoekers met een verblijfsvergunning zich aandienen. De gemeente moet statushouders de voorrang op huurwoningen ontnemen, om de druk op de woningmarkt voor sociale huurwoningen nu en toekomstig onder controle te houden en andere kwetsbare groepen voorrang te kunnen geven.

In 2016 is er een wet aangenomen om het mogelijk te maken om asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) niet langer voorrang te geven op de markt voor sociale huurwoningen. Het doel is te voorkomen dat reguliere woningzoekenden geen kans meer maken op een sociale huurwoning, of de wachtlijsten verder groeien.

Moerdijk Lokaal streeft in de gemeente Moerdijk naar de invoering van lokaal maatwerk in de woningbouw en woningmarkt We willen middels een huisvestingsverordening vastleggen hoe enerzijds de landelijke taakstelling ingevuld wordt, maar anderzijds ook hoe we kunnen bouwen voor specifieke doelgroepen en het gebruik daarvan borgen. Meer hierover leest u onder het thema woningmarkt van ons partijprogramma.

 

 

 

Top