/ Voorrang huurwoning aan kwetsbare groepen?
31 januari, 2018
sociale huurwoningen

Moet de gemeente bij het toewijzen van huurwoningen, voorrang geven aan kwetsbare groepen?

De gemeente Moerdijk zou bij het toewijzen van huurwoningen voorrang moeten geven aan kwetsbare groepen, maar dat kan alleen als het huisvestingsbeleid hierop is aangepast. Moerdijk Lokaal was de enige voorstander van dit bouwbeleid, om deze voorrangen te kunnen gebruiken en daarmee nu en toekomstig de druk op de woningmarkt te kunnen beheren.

De mogelijkheden van een gemeente zijn beperkt waar het gaat over het verlenen van voorrang op de markt van sociale huurwoningen.
De gemeente kan categorieën woningzoekenden opstellen, die voor een sociale huurwoning in aanmerking komen. Maar deze voorrang kan alleen verleend worden, als de woning(en) speciaal voor deze categorie zijn ingericht, zoals woningen gericht op intensieve verzorging, of gericht op inwoners met een mobiliteitsbeperking.

Zolang de woningmarkt hierop niet ingericht en gecategoriseerd is, zijn de mogelijkheden dus bijzonder beperkt. Dat is dan ook de reden dat Moerdijk Lokaal stelt dat haar beleid voor woningbouw noodzakelijk is, om zowel op de korte als de lange termijn grip te krijgen op de markt voor sociale huurwoningen.

Top