Stemwijzer Moerdijk Lokaal

Beste inwoner van de gemeente Moerdijk,

Zoals u wellicht al bekend, mag u 21 maart aanstaande weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Moerdijk Lokaal hecht eraan om u voor de verkiezingen de kans te bieden om uw mening af te zetten tegen die van Moerdijk Lokaal. Géén verzameling van lege algemene standpunten, maar concrete vragen zoals we ze de afgelopen tijd hebben ontvangen, aangevuld met onderwerpen waarvan we denken dat er flinke verschillen zitten tussen de verschillende partijen.

Van iedere vraag hebben we ook een korte toelichting opgenomen, zodat u ook weet waarom Moerdijk Lokaal tot die conclusie is gekomen. En afhankelijk van uw “score” maken we ook een onderverdeling. We hebben de uitkomsten gecorrigeerd voor het feit dat “Neutraal” overwegend geen score oplevert.

  • geen Moerdijk Lokaal stemmer (<25%)
  • mogelijke Moerdijk Lokaal stemmer (25% – 50%)
  • zeker een Moerdijk Lokaal stemmer ( 50% – 75%) en
  • een absolute Moerdijk Lokaal stemmer (>75%)

Duidelijke taal – Moerdijk Lokaal

1) Bij projecten met grote gevolgen voor burgers moet de gemeente een referendum organiseren

Als de volksvertegenwoordiging (raadsleden) kunnen beslissen, kunnen de inwoners dat zelf dus ook. Moerdijk Lokaal is vóór invoering van initiërende en bindende referenda binnen de gemeente Moerdijk om de invloed van kiezers serieus te vergroten en andere belangen, die onze inwoners niet dienen, in te perken.