/ Schoolzwemmen op basisscholen?
31 januari, 2018
schoolzwemmen moerdijk

Moet op alle basisscholen zwemlessen worden gegeven, ook als de gemeente daaraan moet meebetalen?

Moerdijk Lokaal hecht er waarde aan, om allereerst heel duidelijk te maken, dat de lokale politiek er absoluut niet voor kan zorgen dat zwemlessen op basisscholen gegeven moeten worden. Deze beslissing ligt bij de schoolbesturen en de overkoepelende stichtingen en kan niet afgedwongen worden, vanuit gemeentelijk beleid.

De gemeente Moerdijk heeft een breed sociaal vangnet, wat het voor iedereen mogelijk moet maken dat kinder zwemlessen en zwemdiploma’s kunnen krijgen. Dat vindt Moerdijk Lokaal ook heel belangrijk, te meer omdat we wonen in een enorm waterrijk gebied.

De burgerinitiatieven die onze gemeentelijke zwembaden open houden, kunnen rekenen op onze onverminderde steun. En als er een school of stichting zich meldt met een concrete vraag om te helpen om schoolzwemmen weer mogelijk te maken, zijn wij ook bereid hierin te ondersteunen.

Top