Woningmarkt

Moerdijk vergrijst en is een krimpgemeente, dat betekent dat onze woningmarkt ingrijpend op de schop moet. Moerdijk Lokaal gaat niet bouwen wat de markt NU vraagt, want tegen de tijd dat deze bouw dan is afgerond, sluit hij al niet meer aan met de toekomstige behoefte van de woningmarkt.

Wij gaan met visie bouwen voor de lange termijn, met ruimte voor innovatieve concepten, zoals bouwen op het water of tiny houses. De rol van woningstichtingen (Woonkwartier) moet ingrijpend veranderen en er moet ruimte komen voor andere spelers en andere woonconcepten, zoals zelfstandig wonen voor bijzondere doelgroepen De wachtlijsten voor sociale huurwoningen moeten teruggedrongen worden op korte termijn, door scheefwonen tegen te gaan en door statushouders niet langer voorrang te geven.

We willen nieuwe partners in de woningmarkt introduceren en gebruiken een huisvestingsverordening om doelgroepen efficiënt te laten doorstromen. Gezien de vergrijzing en verdunning van huishoudens, zetten we bijvoorbeeld in, op specifieke huisvesting voor inwoners met een mobiliteitsbeperking. Daarnaast zijn voor ons speerpunten het ontwikkelen van échte starterswoningen en schaalbare tijdelijke huisvesting om de druk op korte termijn van de woningmarkt te halen en toekomstig schaalbaar te blijven.

Natuurlijk bouwen we duurzaam en veilig. De welstandscommissie kan komen te vervallen, de toegevoegde waarde is veel te beperkt en op de kosten kan bespaard worden.

 • Niet langer bouwen voor de vraag van nu maar bouwen voor de vraag van morgen.
 • De wachtlijsten voor sociale woningbouw moeten worden teruggedrongen.
 • Meerdere partners voor meerdere segmenten, geen monopolie voor Woonkwartier.
 • Bouw voor inwoners met mobiliteitsbeperking.
 • Focus op échte starterswoningen (140.000-190.000 euro).
 • Schaalbare tijdelijke huisvesting om pieken en verschuivingen in de markt op te vangen.
 • Statushouders niet langer voorrang op de sociale woningmarkt.
 • Permanent wonen op campings moet stoppen en de huidige inwoners actief naar normale woonruimte begeleiden.
 • De grondprijs per vierkante meter moet omlaag bij uitgifte van grond voor vrije bouwkavels en (CPO) Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Grotere kavels met lager te bebouwen oppervlakte. CPO’s krijgen extra aandacht.
 • Aandacht voor onderscheidende bouw, wonen op het water en een proeftuin met échte tiny houses.
 • Onderzoek naar de mogelijkheden om in plaats van dure renovatie een deel van de sociale huurwoningen af te breken en te herbouwen tegen eigentijdse voorschriften, architectuur en normen (nul op de meter).