Werk en Inkomen

In Moerdijk is de werkloosheid iets lager dan het landelijk gemiddelde, net niet onvoldoende. Wij voorzien een lichte stijging van de werkgelegenheid, op basis van de algehele economie, waarbij sprake zal zijn van een beperkte afname van het arbeidsplaatsen in de industrie en een beperkte groei in de logistieke sector. De beperkte groei in de logistieke sector wordt daarbij wel bedreigd door de vertraging van het Logistiek Park Moerdijk (dat overigens veel minder banen zal opleveren dan voorspeld is.) Dit zijn de punten van Moerdijk Lokaal met betrekking tot het thema: Werk en Inkomen.

De gemeente Moerdijk heeft een breed en ruimhartig armoedebeleid, waarin veel ruimte is voor maatwerk. Van veel regelingen wordt nog te weinig gebruik gemaakt. Er moet meer bekendheid gegeven worden aan de ondersteuningsmogelijkheden, met extra aandacht voor kinderen. Kinderen moeten mee kunnen doen met sport, cultuur, verjaardagen, goede kleding. Daarnaast wil Moerdijk Lokaal als maatwerk dat het beleid vaker uitgaat van het besteedbaar inkomen en niet het belastbaar inkomen, zodat het beter aansluit op de doelgroepen.

 

Werk en inkomen

  • Ook in Moerdijk is het MKB de banenmotor van de lokale economie. De MKB-er verdient meer focus en de industriële gigant dus minder. We zien een taak om het vestigingsklimaat te verbeteren, ruimte te geven aan meer werk/winkel-aan-huis-mogelijkheden, bedrijvenverzamelgebouwen de ruimte te geven en het gemeentelijk inkoopbeleid aan te passen, zodat lokale ondernemers hierin meer en betere mogelijkheden krijgen.  
  • Het MKB is een volledig andere markt dan die van de grootbedrijven. We willen dereguleren (minder regels en minder loketten) voor alle ondernemers maar voor de grootbedrijven willen we meer op veiligheid sturen en handhaven. 
  • De kleinste zelfstandige, de ZZP-er (Zelfstandige Zonder Personeel) is een snel groeiende groeiende groep van inwoners maar is kwetsbaarder dan ooit. Van gedwongen schijnzelfstandigheid tot verslechterende marktomstandigheden door het vervangen van de VAR. Deze groep moet worden gestimuleerd en beter beschermd worden in het Moerdijkse invorderings- en minimabeleid. 
  • Wij stimuleren arbeidsparticipatie, omdat niemand in onze maatschappij aan de zijlijn hoeft te staan.  
  • De bijstand is een vangnet, voor wie het nodig heeft. We moeten voorkomen dat het een hangmat wordt. We geloven in maatwerk, niet in het “blind” verhogen. Moerdijk Lokaal wil een aanhoudende focus op maatwerk en de effectiviteit van bestaande regelingen verbeteren. 
  • Omdat banen steeds minder vanzelfsprekend worden door onder andere de robotisering, kijken wij ook uit naar andere vormen van een basisinkomen. 
  • Moerdijk Lokaal waardeert alle vrijwilligers maar we moeten wel motiveren dat deze inspanningen bijdragen aan de maatschappij in plaats van dat deze bestaande arbeidsplaatsen verstoten.