Toerisme in Moerdijk

Toerisme wordt een steeds belangrijker onderdeel van de Moerdijkse economie. Zowel de bestedingen van Nederlandse, als van buitenlandse toeristen in groeien hard. De toerismesector groeide in Nederland de laatste vijf jaar harder dan de rest van de economie. Toerisme levert dus economische groei en werkgelegenheid, maar toerisme is soms ook een bedreiging voor de leefbaarheid.

  • Toerisme is een groeiende markt en er liggen veel kansen voor de gemeente Moerdijk. Maar daarbij komen ook bedreigingen voor de leefbaarheid. Voor Moerdijk Lokaal is de norm dat ook onze inwoners toegevoegde waarde moeten ondervinden van toeristische uitbreidingen of initiatieven. Dit staat wat Moerdijk Lokaal betreft boven het economisch belang. 
  • We moeten gebruik maken ván en samenwerken mét initiatieven uit de regio die ons erfgoed mede promoten. Regionale samenwerking om toerisme uit te breiden.