Ruimtelijke Ordening

Moerdijk Lokaal wil dat de gemeente Moerdijk  meer vrijheid neemt  voor lokale ruimtelijke ordening. De invloed van de provincies op het lokale ruimtelijk beleid is te groot. Moerdijk Lokaal wil minder bemoeienis en invloed van de provinciale overheid op het ruimtelijke beleid, zodat plannen ten gunste van de gemeente komen. De gemeente Moerdijk gaat zelf weer kiezen op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en economische ontwikkelingen.

 

Ruimtelijke Ordening

  • Bij sloop van panden moet zorgvuldig worden gekeken naar de her-invulling. Eerst inbreiding, dan uitbreiding. Geen lege plekken en verpaupering in de kernen.

  • Gezichtsbepalende panden dienen zoveel mogelijk in hun oorspronkelijke staat bewaard te blijven. We zijn trots op onze historie en op ons landelijk karakter.

  • Ruimte en promotie voor kleine, ambachtelijke bedrijven.

  • Meer “groene” ruimte binnen bestemmingsplannen, ten behoeve van leefbaarheid, speelruimte, duurzaamheid en klimaatbestendigheid.