Privacy

In een digitale wereld is (de borging van uw) privacy belangrijker dan ooit. De afgelopen jaren liet de gemeente Moerdijk nogal wat steken vallen. Er is werk aan de winkel om uw privacy ook vanuit gemeentelijk perspectief te verbeteren en te borgen.
Er is nogal wat misgegaan de afgelopen jaren in de gemeente Moerdijk. De gemeente moet dan ook een cultuuromslag maken. Problemen met programma’s (Suwinet) en gebrek aan borging (Van Afval Naar Grondstof) zijn niet acceptabel. Moerdijk Lokaal staat voor uw privacy.

 

  • De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in 2016 in Nederland 5.500 meldingen van datalekken ontvangen maar geen enkele boete opgelegd. Moerdijk Lokaal constateerde verschillende misstanden met betrekking tot privacy binnen de gemeente Moerdijk en constateert dat er strikter intern beleid nodig is om de privacy en veiligheid van burgers te waarborgen.

  • Minimalisering van- en controle op- dataverzamelingen vanuit de gemeente Moerdijk. Verplichting tot borging privacy en gebruik van security by design.

  • Moerdijk Lokaal wil waar mogelijk gemeentelijke bescherming tegen landelijk privacy-beleid. Wanneer bij de vervanging van de straatverlichting gelijd een gemeentelijk WiFi-netwerk gerealiseerd wordt, kan hiervan volledig anoniem en versleuteld gebruik gemaakt worden, zonder logging van gebruik.