Mobiliteit

Verminderde mobiliteit is de grootste bedreiging voor de gemeente Moerdijk. Daarom staat Moerdijk Lokaal voor verbetering en innovatie van het openbaar vervoer. Maar de échte verbetering moet uit Den Haag komen. Daarom blijven we de komende periode aan de Haagse kettingen rammelen.

Mobiliteit

  • Openbaar vervoer: zit in een neerwaartse spiraal. Minder lijnen en diensten, leiden tot minder gebruik en gebruiksmogelijkheden. Minder gebruik leidt tot minder lijnen en diensten. We gaan verbeteren (bij voorkeur door innovatie), voordat er lijnen/diensten versoberen of wegbezuinigd worden.
  • De snelwegen rond onze gemeente raken verstopt en het effect daarvan op onze lokale economie, arbeidsmarkt en zelfs huizenprijzen is enorm. Te meer omdat openbaar vervoer in grote delen van onze gemeente geen alternatief is voor woon-werk-verkeer of voor scholieren. Moerdijk Lokaal gaat net zo lang aan de ketting van Den Haag rammelen, tot er wat veranderd.