Industrieterrein Moerdijk & LPM

Zowel het industrieterrein Port of Moerdijk, als ook het toekomstige LPM leveren door aanhoudende automatisering en robotisering steeds minder echte werkgelegenheid op, maar de negatieve impact op de leefbaarheid houdt aan en neemt zelfs toe. Nieuwe bedrijven op het industrieterrein leveren extra vervuiling en geluidsoverlast. Het toekomstige LPM levert nauwelijks banen maar de verdere toename van logistiek verkeer, is wel een volgende aanslag op de bereikbaarheid en mobiliteit van onze inwoners.

  • Onze industrie moet zich meer gaan focussen op onderzoek en minder op productie. Nieuwe bedrijven en bedrijfsactiviteiten hebben een schone, circulaire of duurzame focus.
  • Milieu-overtreders en risicobedrijven krijgen meer (onaangekondigde) controles en raken sneller een vergunning kwijt. Lik-op-stuk beleid.
  • We zorgen voor meer in politiecapaciteit en meer en beter opgeleide BOA’s die primair focussen op de naleving van milieuwetgeving.
  • De gemeente en samenwerkende partijen moeten beter op de hoogte zijn van milieucriminaliteit. We hebben een taskforce die samenwerkt met betrekking tot drugscriminaliteit maar geen taskforce die zich bezig houdt met milieucriminaliteit. Dat moet veranderen.
  • Onderzoek naar het realiseren van productie en gebruik van waterstof op het industrieterrein.
  • De uitstoot van het kankerverwekkende benzeen moet worden teruggedrongen.