Financiën

Moerdijk Lokaal committeert zich wat betreft financiën aan een sluitende begroting. Daarnaast heeft – wat Moerdijk Lokaal betreft- de gemeente Moerdijk de plicht om de belastingdruk zo laag mogelijk te houden. Dat betekent dat financiële meevallers ingezet worden voor lastenverlagingen.

 

Financiën

  • De OZB wordt verlaagd of bevroren, die ruimte is er de komende jaren.
  • Zinloze belastingen, die meer kosten dan ze opleveren, schaffen we af (terrassenbelasting en mogelijk toeristenbelasting).
  • Afvalstoffenbeleid grondig herzien, verlaging van de afvalstoffenheffing en einde aan vuil bij containers.
  • Milieuvriendelijke en duurzame investeringen van inwoners en ondernemers moeten zoveel mogelijk worden gefaciliteerd en/of aangemoedigd. Leges voor duurzame initiatieven moeten worden verlaagd en duurzame componenten van investeringen mogen voor de leges-bepaling niet meetellen.
  • Onderzoek naar de efficiëntie van toeristenbelasting en mogelijk afschaffen.