Cultuur

Cultuur, recreatie en sport zijn wat leven in Moerdijk aangenaam maken. Moerdijk Lokaal ziet een taak om alle organisaties die zich bezighouden met cultuur en recreatie te verbinden, om geldverspilling te voorkomen. Cultureel ondernemerschap moet gestimuleerd worden vanuit de gemeente. Duidelijke doelstellingen en meetpunten moeten afgesproken worden.

De cultuur van een plaats of een streek speelt een belangrijke rol bij de overwegingen van mensen om ergens te gaan wonen, recreëren of een bedrijf te vestigen. Cultuur zorgt ervoor dat een plaats zich onderscheidt van andere plaatsen. Door een actief cultuurbeleid te voeren, streeft de gemeente Moerdijk naar het in stand houden en bevorderen van cultuur en cultuurdeelname.

 

  • We gaan zorgvuldig om met ons bestaande culturele erfgoed. Dat betekent onder meer dat monumentale panden zorgvuldig gerestaureerd worden (stadhuis Klundert, Mauritshuis WIllemstad, Fort Sabina), dat authentieke, unieke en beeldbepalende kunstwerken niet afgebroken worden (Kreekgebouw Klundert) en dat meer inspanningen gedaan worden om een goed lopende en lokaal gewaardeerde exploitatie van een cultureel object te behouden (Fort de Hel).

  • Blijvende ondersteuning voor lokale tv/radio. Hiervoor is geen commercieel exploitabel alternatief (zoals bij de NPO). Focus op “toevoeging op lokaal niveau” is randvoorwaardelijk.

  • 90% van alle culturele gelden wordt in Nederland in de Randstad gespendeerd. Moerdijk Lokaal maakt zich hard om op landelijk en provinciaal niveau te zoeken naar (financiële) mogelijkheden om onze gemeente beter cultureel te behouden én dekking te vinden voor initiatieven. Enige mate van zelfredzaamheid blijft altijd de norm.

  • Beeldbepalende stadswallen/muren moeten voldoende onderhouden worden. Een inhaalslag dient op korte termijn gemaakt te worden.