Asiel- en Migratiebeleid

Migratiebeleid (statushouders en arbeidsmigranten)

De opvang van statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) kost onze gemeenschap geld, dat door de Rijksoverheid niet afdoende gecompenseerd wordt. Daarnaast resulteren grote hoeveelheden statushouders in een onredelijke belasting op de woningmarkt en op de gehele sociale infrastructuur. Moerdijk Lokaal ziet mede hierdoor geen ruimte om méér statushouders op te vangen dan de taakstelling van de Rijksoverheid aan onze gemeente.

Arbeidsmigranten, veelal Oost-Europeanen, welke seizoensarbeid leveren en tijdelijk in onze gemeente wonen, wonen vaak in slechte omstandigheden of verblijven langdurig op campings en parkeerterreinen. Deze terreinen worden door het toeristisch beleid gestimuleerd maar deze groep betaalt geen gemeentelijke belastingen. Moerdijk Lokaal wil: de invoering van forensenbelasting onderzoeken en arbeidsmigranten weren uit de toeristische sector.

  • Geen asielzoekerscentra.

  • (Minimale) opvang van statushouders, beperken tot landelijke taakstelling.

  • Meer focus (en geld) naar integratie, sterk inzetten op ontwikkeling Nederlandse taal.

  • Meer focus (en geld) naar jongerenwerk om radicalisering vroeg te signaleren.

  • Nieuw beleid inzake arbeidsmigranten, deze horen niet in de toeristische sector te “wonen”, of op agrarische gronden te verblijven.

  • Onderzoek forensenbelasting op arbeidsmigranten. De baten én de lasten.