Algemeen Bestuur

Naast een algemene verbetering van transparantie, betrouwbaarheid, toegankelijkheid en slagvaardigheid, hebben we als partij een aantal algemene punten met betrekking tot het algemene bestuur van de gemeente Moerdijk geformuleerd, welke niet specifiek binnen de navolgende thema’s passen:

 • Gemeentelijk Referendum

  • Participatie is aardig, burgerinitiatieven zijn goed maar gemeentelijke referenda zijn beter. Moerdijk Lokaal staat voor directe inspraak van inwoners op het gemeentelijke beleid.
  • Invoering van bindende referenda en volksinitiatieven om de invloed van kiezers serieus te vergroten.
  • Meer over Moerdijk Lokaal en het gemeentelijk referendum
 • Volgen van de wet

 • Focus op individuele kernen/wijken en niet op “gemeente Moerdijk”

  • De gemeente Moerdijk is een bestuurlijk samenraapsel van losse kernen die vaak geen enkel gevoel van gemeenschappelijkheid hebben. Het Moerdijk-gevoel bestaat niet. Inwoners van Langeweg komen nauwelijks in Heijningen en Willemstadters gaan niet of nauwelijk winkelen in Zevenbergen. Beleid dat zich focust op het “grote Moerdijk” bouwen we om naar beleid op kern/regio-niveau en volgen we niet langer het principe van “Moerdijk Marketing”.

 

 • Innovatie:

  • Moerdijk Lokaal wil meer focus op innovatie en daarbij onder meer gebruik maken van de door de Provincie geïnitieerde activiteiten (Brabant District of Creativity). De kenniseconomie in de gemeente Moerdijk moet verder ontwikkeld worden. Innovatieve ondernemers moeten gesteund worden en de kans krijgen zich beter te presenteren. Onze gemeente leent zich hiervoor. We denken aan innovaties:
  • Op het gebied van CO2 en fijnstof-reductie.
  • Binnen de sectoren landbouw, chemie en transport/logistiek.
  • Met als doel aantrekkelijk en duurzaam openbaar vervoer.
  • Binnen de zorg. Niet met het doel van kostenbesparing maar met als doel kwaliteitsverbetering, waardoor bijvoorbeeld inwoners in betere omstandigheden langer thuis kunnen wonen. Dus minder technische handelingen, zodat er meer tijd overblijft voor persoonlijk contact.