Partijprogramma Moerdijk Lokaal 2018-2022

Beste inwoners van de gemeente Moerdijk,

Met gepaste trots presenteren wij u het partijprogramma van Moerdijk Lokaal, het resultaat van jarenlange ervaring, frisse nieuwe ideeën, gedegen onderzoek en een strategische visie voor onze gemeente op lange termijn. En nog veel belangrijker, het is een programma ván onze inwoners, vóór onze inwoners.

Binnen de lokale politiek is er geen klassieke scheiding te maken tussen links en rechts. We zien onszelf liever als realisten met een hart en een kweekvijver van bestuurlijk talent. We streven naar een gemeentelijk beleid dat optimaal functioneert, in de kern van de samenleving staat, onze inwoners beschermt en faciliteert waar nodig, maar de bemoeienis van de (lokale) overheid verminderd waar mogelijk en waar verstandig.

Moerdijk Lokaal maakt zich onder meer hard voor een goed sociaal vangnet, een passende woningmarkt, het faciliteren van MKB-bedrijven, de borging van passend onderwijs, de verbetering van onze leefomgeving waar het gaat om veiligheid, vergroening en luchtkwaliteit. We strijden tegen verpaupering, inbreuk op privacy en achterkamertjespolitiek. Moerdijk Lokaal neemt het initiatief voor verduurzaming en klimaatadaptatie, met het belang van onze inwoners voorop. En waar mogelijk willen we onze inwoners zelf de keuze geven, échte directe inspraak in de vorm van een bindend referendum.

Op het regionale en provinciale toneel, heeft onze gemeente veel te winnen en nog meer te verliezen. Moerdijk Lokaal heeft lijntjes naar Den Haag, maar wij hebben verder geen interesse in de Haagse banencarrousel. En wanneer wij lijnrecht tegenover de Provincie staan, hebben we alléén de belangen van onze gemeente voor ogen. Bij Moerdijk Lokaal draait het enkel om de inhoud, daarom hebben we de volgende kernwaardes:

  • Transparant: Moerdijk Lokaal is altijd eerlijk over haar motivaties, een goed besluit is een transparant besluit.
  • Toegankelijk:  Wij weten niet alles, uw inbreng is niet alleen waardevol, maar essentieel. Moerdijk Lokaal is toegankelijk, u kunt altijd bij ons terecht.
  • Slagvaardig: Soms kan het beter, maar veel vaker, kan het sneller en alleen al daardoor goedkoper. De gemeente Moerdijk moet beter efficiënter en slagvaardiger worden.
  • Betrouwbaar: Zowel de inwoners, als de politiek kregen afgelopen jaren niet altijd betrouwbare informatie van onze gemeente. Soms ging het over een enquete met de mogelijkheid “geen windmolens”, soms over bestemmingsplannen, soms over politieke vragen naar beleid. De voorbeelden zijn legio, dat is voor Moerdijk Lokaal niet acceptabel en moet stoppen. De gemeente Moerdijk wordt weer betrouwbaar.

We hopen 21 maart 2018 op uw steun te mogen rekenen!

Fractie, bestuur en leden

Moerdijk Lokaal

Download het partijprogramma! Zoveel inwoners gingen u voor:

1469 Downloads


of de print-vriendelijke versie in wit