/ Inzet en geld schuldhulpverlening Moerdijk?
31 januari, 2018
schuldhulpverlening moerdijk

Moet de gemeente zich extra inzetten voor schuldhulpverlening, ook al kost dit geld?

De doorlooptijd om toegelaten te worden tot de schuldhulpverlening is te lang, daardoor stapelen problemen zich op. De gemeente Moerdijk moet zich extra inspannen om sneller, slagvaardiger en vooral eerder in het traject in te grijpen, om problemen. Extra geld is volgens Moerdijk Lokaal vooralsnog niet nodig.

Inwoners met problematische schulden kunnen ook in de gemeente Moerdijk een beroep doen op gemeentelijke schuldhulpverlening. Effectieve schuldhulpverlening draagt bij aan de bestrijding van armoede en geeft mensen meer mogelijkheden om te participeren in het sociale en maatschappelijke leven. Bovendien zorgt schuldhulpverlening dat problemen zich niet verder opstapelen en minder persoonlijke faillissementen uitgesproken moeten worden.

 

 

Top