Ellen Vorster

Na mijn werkzame periode wilde ik maatschappelijk actief blijven. Het partijprogramma van Moerdijk Lokaal sprak me aan en ben ik actief gaan meedoen in het fractieoverleg. In 2017 ben ik burgerlid geworden. Vanuit mijn werk heb ik veel te maken gehad met de sociale kant van het leven. Daarom ligt mijn grootste interesse bij de commissie sociale infrastructuur. Mantelzorg, jeugdzorg, vrijwilligers, wijkverpleging, armoedebeleid, ouderenzorg enz zijn een kleine opsomming van de onderwerpen waar je mee te maken krijgt. Uiteraard praat je als burgerlid ook mee over zaken die in andere commissies op de agenda staan.
Ik woon nu 46 jaar met veel plezier in Klundert. Ik heb sinds 2 jaar weer een partner, heb een leuke dochter en schoonzoon, 2 nog leukere kleinkinderen, die tijdelijk naar het buitenland zijn vertrokken. Mede hierdoor heb ik voldoende tijd om actief te zijn binnen de politiek van de gemeente Moerdijk.
Er zijn de afgelopen jaren meerdere plannen voor Klundert in gang gezet. Deze zullen de komende bestuursperiode tot uitvoering moeten worden gebracht. Om hierbij een rol te kunnen spelen wil ik lid worden van de gemeenteraad. Het wordt namelijk tijd dat Klundert in het gemeentehuis een meer prominente rol krijgt dan tot nu toe.