Windmolenpark Industrieterrein Moerdijk

Moerdijk Lokaal & Duurzaamheid

Problemen lossen zichzelf niet op, daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor. Aan ons op lokaal niveau de complexe taak, om deze verantwoordelijkheid te nemen, om een voorbeeld te zijn voor onze inwoners en om beslissingen te durven nemen. Om kaders te scheppen waar binnen de gemeente moet verduurzamen en u als inwoners ook langs alle wegen aan te sporen om mee te bouwen aan een leefomgeving die ook voor onze kinderen leefbaar is. De afweging van een bestemmingsplanwijziging voor het Windmolenpark Industrieterrein Moerdijk nadert.
Windmolenpark Industrieterrein Moerdijk Foto12
Windmolenpark Industrieterrein Moerdijk Foto12

 

 

Moerdijk Lokaal & Windmolenpark Industrieterrein Moerdijk

Wanneer duurzaamheid u als inwoner raakt, in uw woongenot of in uw portemonnee , of wanneer deze gemeente inkomen of kosten ervan krijgt, moeten we die meewegen, daarom zijn we uw volksvertegenwoordiging. Gepaste duurzaamheid noemen we dat. Wat ons verder verbaasd heeft, is dat de waardevermindering voor de omwonenden en inkomsten voor het havenschap niet eens in het raadsvoorstel naar de gemeenteraad staat opgenomen. Moerdijk Lokaal vindt dat de gemeenteraad de vrijheid heeft om deze belangen zwaar mee te wegen en betreurt het, dat ze niet “gewoon” beschreven zijn.
Bijgaand treft u de technische vragen, welke onze fractie heeft ingediend inzake het windmolenpark op Industrieterrein Moerdijk. Omdat het stuk wat technisch van aard is, vat ik het samen:

 

  • Als gevolg van de wijziging van het bestemmingsplan, om de plaatsing van windturbines op de rand van Klundert mogelijk te maken, zullen de huizen van omwonenden minder waard worden. Jurisprudentie en onderzoek toont aan dat dat ~5-6% is op 1km en 1-2% op 2km afstand.
  • Deze  schade die honderden huishoudens in Klundert zullen hebben, zal op basis van de beoordelingen van recente planschade claims (Sabinapolder), volledig (!) voor rekening komen van de omwonenden. Dat zijn forse bedragen, voor een woningmarkt die net overeind krabbelt. Dat komt omdat door de beoordelende partij, namens de gemeente, het maatschappelijk risico, overwegend gelijk gesteld wordt aan de schade. Het maatschappelijk risico kunt u zien als eigen risico bij planschades. Dus als uw huis 13.000 euro minder waard wordt, is uw vergoeding 0, nada, noppes. De verwachting in 2019 is overigens (door de nieuwe Omgevingswet), dat dit dan zelfs minimaal 5% wordt, in plaats van de huidige minimaal 2%.
  • Een grove schatting van het aantal huizen, de waardevermindering en een gemiddeld woningwaarde, resulteert in een bedrag van een 1 tot 3 miljoen euro, waarvoor naar verwachting geen planschade toegekend zal worden.

 

Moerdijk Lokaal vindt het niet eerlijk dat verduurzaming op deze manier op de omwonende afgewikkeld lijkt te gaan worden en luidt de noodklok, om het broze draagvlak voor verduurzaming niet verder te beschadigen. Te meer, omdat de baten die aan het Havenschap ten deel zullen vallen geraamd worden tussen de 300.000 en 400.000 euro, vragen we eerst naar de exacte cijfers. Wij zijn nog niet enthousiast…

Moerdijk Lokaal – Technische Vragen naar Windmolenpark Industrieterrein Moerdijk

Raadsvoorstel Windmolenpark Industrieterrein Moerdijk

Top