Nieuwe windmolens?

Moet de gemeente Moerdijk moet zich actief inzetten voor het plaatsen van nieuwe windmolens?

Moerdijk Lokaal is absoluut vóór verduurzaming, maar er staan al heel veel windmolens en er komen er nog meer bij. De meest logische plaatsen zijn benut en dat laat alleen maar plekken over waar er meer inwoners last van gaan hebben. De historie leert dat de inkomsten (sociale randvoorwaarden) niet opwegen tegen de kosten (waardevermindering) en planschade blijkt een wassen neus. Moerdijk Lokaal vindt dat de gemeente zich niet actief moet inzetten voor het plaatsen van nieuwe windmolens, tenzij onze inwoners er ook écht de baten van hebben.