Werkbezoek ATM Moerdijk

Vandaag op de kalender: Werkbezoek aan ATM Moerdijk

Naar aanleiding van tumult op onze facebook-pagina, die ontstond na het bericht over GenX in  het afvalwater van ATM, heeft ATM ons uitgenodigd voor een gesprek en rondleiding. Doordat ATM recentelijk een aantal keer onderwerp van gesprek is geweest, ontstaat mogelijk het beeld dat Moerdijk Lokaal problemen heeft met het bedrijf zelf. Dat is niet het geval, maar de bedrijfsvoering van ATM of vergelijkbare bedrijven zou wel geraakt kunnen worden, wanneer een aantal beleidslijnen uit het partijprogramma van Moerdijk Lokaal toekomstig gevolgd worden.
Wat Moerdijk Lokaal betreft staan in ieder geval de volgende onderwerpen op de agenda:
– Wat is de impact voor ATM (en het gebied) wanneer strengere normen gehanteerd zouden gaan worden voor de uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht.
– Wat zijn de mogelijkheden voor ATM om niet *achteraf* te moeten constateren wat zij (legaal of illegaal) geloosd heeft, maar dit te doen *voordat* het geloosd wordt.
– Wat is de status van het terugdringen van de uitstoot van benzeen.
Meer algemeen zijn wij geïnteresseerd in een verdieping van de bedrijfsvoering en veiligheid. En hoewel we het misschien niet op alle punten eens zullen blijken, waarderen we de uitnodiging ten zeerste.
Heeft u nog vragen waarvan u vindt dat ze besproken zouden moeten worden? Laat het even weten, we nemen ze graag voor u mee.