Open brief inzake Kreekgebouw Klundert

Zowel vanuit onze achterban, maar ook vanuit de (sociale) media constateren we onrust inzake voorgenomen verkoop van het Kreekgebouw in Klundert, nu overwogen wordt, om omwille van de verkoopbaarheid en bruikbaarheid van het pand de zogenaamde sgraffito te veranderen. Ook Moerdijk Lokaal vindt verkoopbaarheid van het object van ondergeschikt belang ten opzichte van de cultuurhistorische waarde.
We hebben onze zorgen verwoord in een open brief naar het College van B&W van onze gemeente.
Open Brief inzake Kreekgebouw Klundert