Gratis computer voor kinderen in minimagezinnen?

Moet de gemeente alle minimagezinnen met schoolgaande kinderen een gratis computer met internet geven?

Er zijn al heel veel (al dan niet landelijke) regelingen, die de kwaliteit van onderwijs borgen, ondanks inkomensongelijkheid. En als er een zeer dringende reden is, om alsnog in te grijpen, dan kan het college dat doen (art 16.1 van de participatiewet). Moerdijk Lokaal heeft liever dat gelden doeltreffender via gepast maatwerk besteed worden, dan dat met computers en internet “gestrooid” wordt.