/ Alcoholverbod <18 handhaven
31 januari, 2018
handhaven 18 alcohol

Moet de gemeente extra geld uittrekken om het alcoholverbod voor jongeren onder de 18 strenger te handhaven?

Moerdijk Lokaal kan zich vinden in een alcoholverbod voor jongeren onder de 18 jaar, maar wil geen extra geld uittrekken om hierop te handhaven. De mogelijkheden om op het alcoholverbod te handhaven zijn namelijk heel beperkt, de kosten hoog en het resultaat van handhaving slecht. Als de portemonnee getrokken zou moeten worden op dit onderwerp, ziet Moerdijk Lokaal liever extra middelen naar preventie en ondersteuning bij verslavingszorg.

De manier waarop de capaciteit van BOA’s in de gemeente Moerdijk de afgelopen jaren is ingezet op het alcoholverbod, kan de goedkeuring van Moerdijk Lokaal dan ook niet verdragen. Met regelmaat werden “loktieners” ingezet, in een poging om overtredingen van bijvoorbeeld welwillende horeca-ondernemers en slijterijen uit te lokken. Hierdoor ontstond verschillende keren het beeld dat deze ondernemers moedwillig proberen om minderjarigen alcohol te verkopen, terwijl dit juist niet het geval is.

De realiteitszin in de landelijke regelgeving is ver te zoeken en moedwillig op zoek gaan naar de mogelijkheid om welwillende ondernemers op de bon te smijten draagt niet bij aan de oplossing. Ook Horeca Nederland deelt hierin onze mening.

 

 

 

Top