Motie Co-financiering overlast A4 Helwijk/Heijningen aangenomen

De gemeenteraad heeft vanavond unaniem een motie aangenomen om het College van de gemeente Moerdijk op pad te sturen om het Ministerie andermaal te motiveren om te komen tot het plaatsen van geluidsschermen langs de A4/A29. De gehele gemeenteraad is het er over eens: de overlast die de inwoners van Helwijk/Heijningen ondervinden van de toegenomen geluidshinder op de A4/A29 is niet acceptabel.
Naar aanleiding van het MIRT merkte Moerdijk Lokaal op dat er ruimte was om de minister te motiveren, door geld beschikbaar te stellen. Het standpunt dat het “van de zotte” is, dat gemeentelijke gelden als lokkertje gebruikt moeten worden om de Rijksoverheid te motiveren iets te doen, omdat zij dit sowieso zou moeten doen, vinden wij een valide standpunt.
Echter, is hiervan de consequentie dat we een traject in zouden gaan van meerdere jaren opnieuw meten en besluitvormen en dat vinden wij niet acceptabel.
We zijn tot zover tevreden en wachten de reactie van het Ministerie gespannen af.