A4/A29 Overlast: Moerdijk Lokaal en Onhankelijk Moerdijk benaderen ministerie

Al sinds het eerste moment heeft Moerdijk Lokaal zich hard gemaakt voor verbetering van luch-t en geluidskwaliteit langs de A4/A29. Door het doortrekken van de A4 is de situatie feitelijk onleefbaar geworden. 11 December vergadert de vaste commissie MIRT, over de begroting van het ministerie van IenM.
In samenwerking met de collega’s van Onafhankelijk Moerdijk hebben we het voortouw genomen om nog een keer aandacht te vragen voor de situatie en het plaatsen van fijnstof- en geluidswerende maatregelen in de begroting op te nemen en ook daadwerkelijk uit te gaan voeren. Omdat bijna de helft van zowel tweede kamer, als ook van de commissie bestaat uit partijen die géén lokale vertegenwoordiging hebben (FvD/PVV/SGP/D66/PvdD/50PLUS), hebben we als verenigde lokale partijen het op ons genomen om ook juist toenadering tot deze partijen te zoeken en de kwestie voor te leggen.
Het is frustrerend om toe te moeten zien, hoe er inmiddels al jaren niets gebeurd, behalve praten en metingen. Nog frustrerender is het om te zien, dat we op lokaal niveau ook niet bij machte zijn om daar zelf wat aan te doen, behalve aanhoudend aandacht vragen voor het onderwerp. Om deze reden schreven we onderstaande brief naar het ministerie, de commissie en de individuele commissieleden.
Brief MIRT versie lokaal