Moerdijk Lokaal alleen in NEE tegen bestemmingsplan Industrieterrein Moerdijk

Het nieuwe bestemmingsplan van het “Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk”, krijgt als enige partij NIET de steun van Moerdijk Lokaal. Het gebied levert te weinig op voor onze inwoners (banen/economie) om de negatieve impact op onze leefbaarheid te kunnen accepteren. Hoewel wij niet het idee hebben dat de veiligheid niet goed geborgd is, zien wij simpelweg op langere termijn een veranderende bestemming van het gebied.
Moerdijk Lokaal tegen nieuw bestemmingsplan Industrieterrein Moerdijk
Wat ons bijzonder verbaasde, is dat de burgemeester het noodzakelijk vond om onze zich in de politieke discussie te mengen. Eens te meer blijkt hoe Moerdijk Lokaal zich onderscheidt van de gevestigde orde. Moerdijk Lokaal maakt de afweging tussen onze inwoners en onze planeet klaarblijkelijk een stuk zwaarder dan de burgemeester. Wij zijn ervan overtuigd dat de toegevoegde waarde voor onze gemeente NIET zit in het klakkeloos uitbreiden van het klassieke industriegebied, maar dat het omgebogen moet worden naar meer innovatievere en duurzamere bedrijfsvoering. Dat is ook de richting die wij beschrijven in ons partijprogramma.
Moerdijk Lokaal had liever gezien dat de bestemmingen van delen van het industriegebied juist in een lage veiligheidscategorie opgenomen waren, zodat onze inwoners op langere termijn juist MINDER risico’s, MINDER geluidsoverlast en MINDER uitstoot van fijnstof en kankerverwekkende stoffen als benzeen en xyleen.
We vinden het teleurstellend dat Moerdijk Lokaal klaarblijkelijk als enige partij een andere visie heeft voor het industrieterrein, wat de leefbaarheid van onze inwoners en werknemers op het terrein op lange termijn juist ten goede komt. Het vaststellen van het bestemmingsplan Industrieterrein Moerdijk, voor de aankomende 10 jaar (!), is wat ons betreft een gemiste kans voor alle partijen.