Dennis van Dongen

Mijn naam is Dennis van Dongen, 51 jaar en 48 jaar woonachtig in Fijnaart. Ik ben getrouwd met Anne en vader van 2 fantastische kinderen.
Ik ben blij om deel uit te mogen maken van Moerdijk Lokaal. Moerdijk Lokaal stuurt aan op transparantie voor de bewoners van alle kernen. Veel inwoners van Fijnaart kijken met minachting op tegen de kern Zevenbergen. Moerdijk Lokaal streeft naar het transparant overbrengen van informatie vanuit de Gemeente Moerdijk naar de inwoners van o.a. Fijnaart. Verder horen we graag wat er leeft en welke vragen er spelen binnen de kernen.
Wij nemen deze informatie graag mee in diverse vergaderingen en overleggen met de Gemeente Moerdijk. “Duidelijke taal” is onze slogan. Waar mijn voorkeur tevens naar uitgaat is om als partij geen linkse of rechtse houding aan te nemen, maar klaar te staan voor elke kern en elke bevolkingsgroep. Niet alleen luisteren, maar ook doen met een gefundeerde argumentering is één van mijn speerpunten.
Bij het behoud van het zwembad in Fijnaart heb ik als initiatiefnemer ontzettend veel geleerd. O.a. dat je het niet alleen afkunt, maar je je vleugels moet spreiden. Tevens heb ik geleerd dat je alleen in teamvorm je standpunt kan vasthouden. Vanaf de zijlijn volg ik Moerdijk Lokaal al geruime tijd en kon ik me prima vinden in hun streven en discussiepunten. Nu maak ik graag deel uit van Moerdijk Lokaal en ben ik te vinden op positie 6 in de lijst.