Cors Punt

Mijn naam is Cors Punt. Ik ben lid van de fractie Moerdijk Lokaal vanaf de oprichting. Ik ben geboren in 1954 in Zevenbergen. Na drie jaar in de Stationstraat te hebben gewoond zijn we verhuisd naar de boerderij aan de Uilendijk (nu Industrie terrein Moerdijk). Ik ben getrouwd met Heleen en we hebben twee zoons. Samen met de twee schoondochters hebben we ook vijf kleinkinderen. Na ons trouwen hebben we drie jaar in Dordrecht gewoond, waarna we in 1981 naar Klundert zijn verhuisd.
Na mijn bouwkundige opleiding heb ik voor diverse ingenieurs bureaus en woningbouw corporaties gewerkt. Als laatste werkgever voor mijn pensionering, nu sinds een jaar, ben ik account manager voor milieu en bestuurszaken bij de gemeente Oosterhout geweest.
Mijn interesse voor de gemeentepolitiek begon toen ik in het schoolbestuur van de basisscholen; Het Bastion en de Molenvliet zat. Hier had ik vaak met de gemeente te maken en volgde zo ook de verwikkelingen van de gemeenteraadsvergaderingen van de gemeente Klundert. Voor de herindeling was dit opgevallen en werd ik gevraagd voor de lijst Gemeentebelangen, en ben er op in gegaan. Bij de verkiezingen na de herindeling ben ik in de raad gekomen en na de tweede periode, waar alle lokale partijen zich verenigd hadden tot Onafhankelijk Moerdijk, ook verkozen tot wethouder.
Met mijn sociale gevoel en oog voor problemen in de maatschappij en ervaring met diverse bouw en ruimtelijke aspecten heb ik mij ingezet om de voorkomende zaken en problemen op te lossen. Zo ben ik vanaf de herindeling raadslid en twee maal wethouder geweest.
Als leidraad streef ik naar een goede verhouding tussen wonen, werken en recreƫren. Met het doel van een duurzaam en leefbare samenleving waar we oog hebben voor gezondheid, veiligheid en sociale cohesie.
De overstap naar Moerdijk Lokaal kwam op het pad omdat hier in een ongedwongen sfeer, met de gehele fractie op een zeer plezierige manier, met elkaar alle gemeentelijke voorstellen en maatschappelijke zaken besproken worden. Politiek bedrijven is hard, maar is vooral mensenwerk en heeft met personen te maken. Het gaat in hoofdzaak om communicatie, en daarom is het van belang om duidelijke taal te spreken. Daar staan we – en gaan we voor.