Categorie: Algemeen

Afschaffen welstandscommissie

De welstandscommissie die oordeelt over de uiterlijke kenmerken (uitstraling) van gebouwen, moet worden afgeschaft Moerdijk Lokaal wil minder regels en meer verantwoordelijkheid voor de burgers. […]

Panden kopen, slopen en nieuwbouwen?

Mag de gemeente panden opkopen en slopen om er nieuwbouwwoningen neer te zetten? Ja, de gemeente heeft dit recht. Moerdijk Lokaal vindt echter wel dat […]

Luchtkwaliteit verbeteren

Moet de gemeente strengere normen voor de uitstoot van schadelijke stoffen hanteren, ook al gaat dit ten koste van de economie? Moerdijk Lokaal is groot […]

Nieuwe windmolens?

Moet de gemeente Moerdijk moet zich actief inzetten voor het plaatsen van nieuwe windmolens? Moerdijk Lokaal is absoluut vóór verduurzaming, maar er staan al heel […]

Paspoort thuisbezorgen?

Moet de gemeente paspoorten thuisbezorgen tegen een kleine vergoeding, ook als dit de gemeente geld kost? Uitgangspunt voor Moerdijk Lokaal is dat diensten kostendekkend zijn, […]

OZB verhogen voor sociale voorzieningen

Mag, om sociale voorzieningen in stand te houden, de OZB (de belasting op huisbezit), worden verhoogd? De gemeente Moerdijk ontvangt gelden vanuit het Rijk om […]

Tegenprestatie bijstandsuitkering

Moet van inwoners met een bijstandsuitkering een verplichte tegenprestatie worden gevraagd? De samenleving zijn we allemaal, daarbij dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Dat […]

Haven Zevenbergen doorvaarbaar

Moet de haven in Zevenbergen doorvaarbaar worden gemaakt, ook al kost dit de gemeente geld? Er kan geen sprake zijn van een blanco cheque om […]