Thuiszorgmedewerkers in dienst van gemeente?

Om de kwaliteit te verbeteren moeten alle thuiszorgmedewerkers in vaste dienst van de gemeente komen?

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de kwaliteit van de zorg verbetert, wanneer de thuiszorgmedewerkers in vaste dienst van de gemeente komen. Kwaliteitsverbeteringen zijn te behalen bij verstandiger inkopen, niet door het uitbreiden van het ambtenarenapparaat met thuiszorgmedewerkers.