Paspoort thuisbezorgen?

Moet de gemeente paspoorten thuisbezorgen tegen een kleine vergoeding, ook als dit de gemeente geld kost?

Uitgangspunt voor Moerdijk Lokaal is dat diensten kostendekkend zijn, want uiteindelijk betaalt de inwoner de kosten toch zelf (subsidie is uitgegeven belastinggeld). Overigens is dit een Rijksbrede dienst, die in Moerdijk reeds bestaat en waarvoor (ook aan de gemeente) “een kleine vergoeding” à 15 euro gerekend wordt.