OZB verhogen voor sociale voorzieningen

Mag, om sociale voorzieningen in stand te houden, de OZB (de belasting op huisbezit), worden verhoogd?

De gemeente Moerdijk ontvangt gelden vanuit het Rijk om de sociale voorzieningen, zoals bijstand, Wajong, enz, te kunnen betalen. Ook voor maatschappelijke voorzieningen, zoals huizen van de wijk, buurthuizen, scholen, (para)medici in de kernen is geen belastingverhoging benodigd.