Luchtkwaliteit verbeteren

Moet de gemeente strengere normen voor de uitstoot van schadelijke stoffen hanteren, ook al gaat dit ten koste van de economie?

Moerdijk Lokaal is groot voorstander van het hanteren van de strengere WHO-normen voor het behoud van de luchtkwaliteit en er is geen enkele reden om te veronderstellen dat dit ten koste gaat van de economie. Als dit betekent dat de economische groeimogelijkheden toekomstig beperkt worden, dan accepteren we dat.