Insourcen, outsource, samenwerken?

Moet de gemeente meer mensen in vaste dienst nemen, in plaats van werk uitbesteden, ook al leidt dat tot hogere kosten?!

Wat Moerdijk Lokaal betreft moet de gemeente zich principieel beperken tot haar kerntaken en moet zij zo doelmatig mogelijk functioneren. Daardoor houden we de kwaliteit hoog EN de belastingen laag. Maar taken zelf gaan (of laten) uitvoeren, is lang niet altijd duurder.  En op diensten in eigen beheer (al dan niet met eigen personeel), kan veel sneller en beter gestuurd of gecontroleerd worden.
De dienstverlening die de gemeente Moerdijk inkoopt is niet “te duur” of “niet goed”, maar het probleem is dat we geen enkele grip op de relatie tussen kosten en kwaliteit. Zeker wanneer het gaat over langdurige samenwerking en een gemeente ieder jaar “verrast” wordt met een prijskaartje. Op papier waren al deze uitbestedingen “goedkoper”, maar in de praktijk is dat niet waar EN kunnen we er niets meer aan doen.

Maar als u heel zwart-wit aan ons vraagt of Moerdijk Lokaal voorstander is van een groter en duurder ambtenarenapparaat, bij dezelfde kwaliteit is het antwoord NEE.