Haven Zevenbergen doorvaarbaar

Moet de haven in Zevenbergen doorvaarbaar worden gemaakt, ook al kost dit de gemeente geld?

Er kan geen sprake zijn van een blanco cheque om de haven in Zevenbergen doorvaarbaar te maken. Ook de vraag of het KAN is wat betreft Moerdijk Lokaal te vroeg, omdat er nog heel wat projecten in Zevenbergen eerst afgemaakt moeten worden. Daarnaast is de eerste inschatting dat dit een heel duur plan is, waarvan we ons hardop afvragen of dit wel proportioneel is met de behoeften van andere kernen.