Grafrechten

Moeten de tarieven van de grafrechten omlaag, ook al kost dit de gemeente geld?

Voor Moerdijk Lokaal geldt dat diensten als de gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend moeten zijn, omdat ze anders – via de gemeentelijke belastingen – alsnog betaald moeten worden. Het heeft dus in principe ook geen zin om deze grafrechten te verlagen, behalve dat de kosten verschoven worden. Heel zwart-wit zou het er dan op neerkomen dat de nabestaanden van een inwoner die gecremeerd is, een deel van de kosten van de inwoner die begraven wil worden moeten dragen. Daar kan Moerdijk Lokaal zich niet in vinden. Ook zijn wij princieel tegen het “rondpompen” van geld, wat hierdoor zou ontstaan.
De vraag is ook nog, of de grafrechten wel verlaagd MOGEN worden, want het exploiteren van een begraafplaats is een economische activiteit die ook door private ondernemers wordt verricht en daarom MOET (volgens landelijke wetgeving (Wet Markt en Overheid)) de prijs in principe kostendekkend zijn. Dat geldt ook (steeds meer) in Moerdijk, omdat we de het aantal eeuwigdurende of afgekochte graven welke niets opleveren maar wel onderhoud kosten, de afgelopen jaren hebben weten te beperken en verkleinen.