De afgelopen 4 jaar is Moerdijk Lokaal verder gegroeid en zijn we een betrouwbare en kritische lokale partij met oog voor onze individuele kernen. Niet het grote Moerdijk, maar gewoon Willemstad, Heijningen, Helwijk, Fijnaart, Standdaarbuiten, Klundert, Moerdijk, Noordhoek, Zevenbergen, Langeweg of Zevenbergschen Hoek en niet te vergeten alle kleine buurtschappen binnen onze gemeente. Een lokaal beleid past het beste bij ons.

Moerdijk Lokaal maakt zich onder meer hard voor een goed sociaal vangnet, een passende woningmarkt, het faciliteren van MKB-bedrijven, de borging van passend onderwijs, de verbetering van onze leefomgeving waar het gaat om veiligheid, vergroening, gezondheid en luchtkwaliteit. We strijden tegen verpaupering, inbreuk op privacy en achterkamertjespolitiek. Moerdijk Lokaal nam vier jaar geleden al het initiatief voor verduurzaming en klimaatadaptatie, met het belang van onze inwoners voorop. Daar gaan we onvermoeid mee door.

Goed luisteren naar de inwoners en meer transparantie is waar Moerdijk Lokaal voor staat. Moerdijk Lokaal is voorstander van samenwerken en verbinden. We vormen met alle partijen niet alleen de gemeenteraad maar we moeten ook elkaars kameraad kunnen zijn en op elkaar kunnen rekenen.

Wij streven ernaar om voor iedere inwoner van de gemeente Moerdijk de afstand tot het gemeentehuis te verkleinen met nieuwe vormen van democratie die het systeem verfrissen en daarnaast laagdrempeliger en praktischer maken. Geen ellenlange verslagen in onleesbare vaktaal, maar heldere, eerlijke en begrijpelijke informatie. U heeft het recht om te weten wat er in uw gemeente gebeurt en wij zullen ervoor blijven zorgen dat u zoveel mogelijk invloed krijgt bij welke beslissing dan ook. Of u nu in een buurtschap of een grotere kern woont: uw mening telt en uw behoeften zijn belangrijk. Wij praten niet over u, zonder mét u te praten en we zullen niemand aan zijn lot overlaten voor zover dat binnen ons vermogen ligt. Wij willen zorgzaam zijn; voor iedereen. Waar mogelijk willen we onze inwoners zelf de keuze geven, échte inspraak in de vorm van een referendum.

Bij Moerdijk Lokaal draait het enkel om de inhoud, daarom hebben we de volgende kernwaardes:
• Duidelijk
• Transparant
• Toegankelijk
• Slagvaardig
• Betrouwbaar